menu
Niveau
  • NL
  • EN

SCHOOL AROUND experimenteren met nieuwe leeromgevingen

MU & SintLucas

SCHOOL AROUND is een nieuwe serie programma’s van MU en SintLucas die te maken hebben met nieuwe leeromgevingen. Creativiteit en het doorbreken en omkeren van oude, vastgeroeste patronen staan centraal. In SCHOOL AROUND experimenteren we in en rondom school en zoeken we de grenzen op van de functionaliteiten van het schoolgebouw. 

In 2016 verhuist SintLucas naar een nieuw gebouw op Strijp-S. Dit grijpen we aan om vragen te stellen als: Wat is de functie van het schoolgebouw? Waarom kom je naar de fysieke plek van de school? Wat vind je daar wat je online of buiten school niet kunt vinden? Wie leert van wie? We zien deze fysieke plek (stenen) in relatie tot de meer zachte en ontastbare vorm van een netwerk. In drie projecten gaan we op zoek naar antwoorden door de boel uit te vergroten en om te keren.

Samen met Ontwerpstudio KNOL en Virtual Reality kunstenaar Sander Veenhof gaan we in mei en juni 2015 het eerste experiment uitvoeren: Pencil vs Pixel. Twee klassen studenten van het SintLucas gaan in verschillende settings onderwijs volgen, variërend van 100% analoog tot 100% virtueel. Elke fase representeert een potentieel toekomstscenario voor het onderwijs. Behalve een designonderzoek naar de schoolklas van de toekomst, is Pencil vs Pixel een sociaal-psychologisch onderzoek.

In het tweede project experimenteren we met het doorbreken van rolpatronen. In The Reversed School leren ouderen van jongeren over kunst en creatieve tools door intensief met ze samen te werken en van dichtbij te zien wat ze doen en hoe ze dingen aanpakken. We werken toe naar een structureel Reversed Schoolprogramma in 2016.

Tot slot hebben we ontwerper Marsha Simon uitgenodigd om het proces en de onderzoeksresultaten van SCHOOL AROUND zichtbaar te maken. Een redactie bestaande uit deelnemers, filmers en bloggers gaat vanaf het begin het kleine uitvergroten en naar buiten te brengen.

Volg ons op www.schoolaround.tv!

*SintLucas is een school voor creatieve (V)MBO opleidingen. Zij verhuizen eind 2016 naar een nieuw pand op Strijp-S, waarmee zij buren worden van MU.

SCHOOL AROUND wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

      

 

 

SCHOOL AROUND is a series of programmes about new learning by MU and SintLucas academy. SCHOOL AROUND is all about creativity and breaking old, entrenched patterns. We experiment in and around school and we stretch the limits of the functionalities of the school building.

In 2016, SintLucas will move to a new building at Strijp-S and will thus become MU's new neighbour. We take this opportunity to ask questions like: What is the function of school? Why come to the physical location of the school? What do you find there that can't be found online or outside school? Who teaches who? We see the physical place (stones) in relation to the more soft and intangible form of a learning community. 

Follow our experiments on www.schoolaround.tv

SCHOOL AROUND is made possible by Stimuleringdfonds Creatieve Industrie.