menu
Niveau
  • NL
  • EN

MU REVERSED SCHOOL Oud leert van jong

MU

PO // VO // MBO/HBO

Hoe houd je het bij? Die voortdurende stroom aan nieuwe technologieën, media en tools.

Al die nieuwe manieren van creëren, leren en samenwerken die erdoor ontstaan. Een nieuwe generatie ‘digital natives’ (mensen die zijn geboren in het digitale tijdperk) draait zijn hand er niet voor om en experimenteert er gretig op los. Maar hoe zit het met de nieuwsgierige ‘digital immigrant’ en hoe blijven wat oudere generaties ingetuned op de wereld van morgen?
 


MU REVERSED SCHOOL, zoekt het antwoord op deze vragen door de boel op z’n kop te zetten. MU REVERSED SCHOOL is gebaseerd op het idee van de 'omgekeerde universiteit' (reverse mentoring), waarbij ouderen van jongeren leren door intensief met ze samen te werken en van dichtbij te zien wat ze doen en hoe ze dingen aanpakken. Door het principe van reverse mentoring toe te passen, leren seniors van juniors, leraren van leerlingen, denkers van doeners, bijvoorbeeld over kunst en creatieve tools. Hierbij ligt de nadruk op het verkennen van nieuwe manieren van leren en het met een frisse blik naar de wereld kijken. 

Projecten
MU Reversed School (begin 2015 - nu). In het kader van de tweejarige samenwerking SCHOOL AROUND, onderzoeken MU en SintLucas wat de ideale vorm is van de 'omgekeerde universiteit'. Doel is om vanaf eind 2016 een gezamenlijk, structureel programma aan te bieden van workshops en cursussen voor senioren, gemaakt en gegeven door studenten. Meer...

Minecraft voor ouders (april 2015) - Leerlingen van basisschool De Borne in Tilburg geven Minecraft-les aan ouders en leerkrachten. Fontys studente Maud van Loon werkte in opdracht van MU en CultLab twee maanden lang met een selecte groep leerlingen samen met als doel hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het computerspel Minecraft over te dragen op ouders. Cultlab is een initiatief vanuit Academie voor Beeldende Vorming (Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo) Tilburg. Cultlab heeft als doel kunst en cultuur te verankeren in het basisonderwijs.

KunstRoute65 (oktober 2014). Een programma speciaal voor gepensioneerden, organiseert op woensdag 22 oktober een gratis bustour naar MU Strijp-S en de Dutch Design Week. Deze bustour is de start van een inspirerend meerjarig programma dat actieve kunst- en cultuurbeoefening onder senioren in Eindhoven wil vergroten. Meer...

Mensch erger je niet aan games! (april 2014)
Workshop over gaming en gamification voor senioren die gemaakt en gegeven wordt door studenten Game Art & Development van SintLucas. Via het reverse mentoring principe geven zij de senioren een kijkje in de wereld van games, waarbij ze ook de geschiedenis induiken en kijken hoe er vroeger gespeeld werd. Klik hier voor foto album.

MU Reversed School pilot (oktober 2013).  Drie jongeren van 14-15 jaar maakten vijf ouderen (vier generaties) wegwijs in hun werkwijzen en beeldcultuur.  In een programma van een week kregen de seniors les van de screenagers en maakten zij samen verschillende kunstuitingen zoals urban art, een lipdub en how-to video's. Meer...

The Grand Member (maart 2013).
De eerste FlipLab pilot was de workshop The Grand Member in samenwerking met  ontwerper Irma Foldenyi. Leerlingen van het SintJoris college ontwierpen samen met hun opa’s en oma’s een nieuw familielid. We leerden hier onder meer van dat generaties meer gemeen hebben dan je zou denken. Zo bleken de juniors opvallend veel waardering te hebben voor ‘oude’ (universele) waarden zoals echtheid en authenticiteit. Klik hier voor online publicatie

 

How do we keep up with it? With this constant influx of new technologies, media and tools?

With all these new ways of creating, learning and working together that it brings along? A new generation of ‘digital natives’ (people born in the digital era) has no trouble at all and is experimenting merrily away. But what about the curious ‘digital immigrant’, and how do those who are a little older keep tuned to tomorrow’s world?
 


MU REVERSED SCHOOL, MU’s new educational programme, tries to find the answer to these questions by turning things upside-down. FlipLab is based on the idea of the ‘upside-down university’ (reverse mentoring), where older people learn from the young by intensive cooperation between them, with seniors watching from close by what juniors are doing and how they are tackling things. By applying the principle of reverse mentoring, seniors learn from juniors, teachers from pupils, thinkers from doers, for example about art and creative tools. Here the emphasis is on exploring new ways of  learning and viewing the world in a new light.
 


Projects:
MU Reversed School (spring 2015 - end 2016). In the framework of the two year collaboration SCHOOL AROUND, MU and SintLucas explore what could be the ideal model of a 'reversed school'. Our goal is to offer a joint, structural programma of workshops and courses made and given by students from from end of 2016. More...

KunstRoute65 (October 2014). A program especially for retirees, organises a free bustour Wednesday, October 22 to MU Strijp-S and the Dutch Design Week. This bustour is the start of an inspiring multi-year program that wants to enlarge the active practice in art and culture. More...

LUDO's and don't in gaming (April 2014) 
Workshop on gaming and gamification for seniors, which is created and taught by students of Game Art & development of SintLucas. Through the reverse mentoring principle they give seniors a glimpse into the world of games, and also dive into the history of gaming to have a look at how people used to play. Pictures...

MU Reversed School pilot (October 2013).  Three hihg school students of age 14-15 jaar taught five seniors in their creative skills and in visual culture.  They worked together during a week and did workshops and lessons about urban art, making a libdub and how-to video's. Read more (in Dutch)

The Grand Member (March 2013)
. The first REVERSED SCHOOL pilot was the workshop The Grand Member, held in cooperation with the designer Irma Földényi. Pupils of the Sint Joris College (secondary school) designed a new family member together with their grandparents. Among other things, we learned from this that generations have more in common than you would think. For example, the youngsters showed surprisingly much appreciation for ‘ancient’ (universal) values such as genuineness and authenticity. Read more about The Grand Member.
 
 
Everything you always wanted to know about Reverse Mentoring in Art Education! a short film by Danny van der Laan Click here to watch

Reageer op ‘MU REVERSED SCHOOL’