menu
Niveau
  • NL
  • EN

OVER MU PLAY&LEARN

ABOUT MU PLAY&LEARN

Welkom bij MU Play&Learn.  Het online atelier van kunstruimte MU.

De plek waar je meer kunt leren over én doen met het MU programma of wat daarmee samenhangt. Op muplaynlearn.nl vind je apps, workshops en videolessen. Je kunt er spelen met de creatieve digitale tools die hedendaagse kunstenaars gebruiken. In de klas, of thuis. Op je mobiel of je laptop.

Voor wie?
MU Play&Learn is voor docenten, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in digitale kunst en cultuur. Jong maar zeker ook wat ouder. In de eerste fase richten we ons vooral op voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe applicaties speciaal voor kinderen en senioren.

Hoe werkt het?
Achter elk `raam’ op de homepage vind je een ander project. Dat kan een workshop zijn, een online kunstproject of een videoles. Wil je offline begeleiding in de klas, neem dan contact op met MU.

Meer over MU Play&Learn
MU Play&Learn is het online atelier waarin MU experimenteert met nieuwe programma’s. We doen dit niet alleen maar met allerlei partners, kunstenaars en opleidingen, bedrijven en instellingen.

Doel is om alles wat we doen heel open te delen met ons publiek en ons publiek hun kijk op de wereld ook te laten delen met ons. Daarnaast willen we heel graag kijken of de nieuwste digitale middelen ook kunnen helpen om generaties bij elkaar te brengen. Play&Learn bestaat in de eerste fase uit verschillende projecten zoals deze website, FlipLab en School Around. De komende jaren wordt dit aanbod verder uitgebouwd.

Link tussen generaties
In het MU FlipLab ontwikkelen we nieuwe tools en methodes om zowel junioren als een (groeiende) oudere doelgroep op een speelse manier wat bij te brengen over nieuwe vormen van kunst en beeldcultuur. MU FlipLab is gebaseerd op het idee van de omgekeerde universiteit (reverse mentoring) waar senioren van junioren leren door intensief met ze samen te werken. Vanaf begin 2015 bieden we ook online programma's aan voor senioren. 

Open karakter
Alle binnen Play&Learn ontwikkelde formats, methodes en tools stellen we vrij aan het publiek beschikbaar. Online en offline. In Open School delen we twee keer per jaar onze kennis en ervaring met professionals, studenten, kunstenaars, ontwerpers en anderszins geïnteresseerden.

Partners
Play&Learn is een samenwerkingen tussen MU, SintLucas, Aloysius/De Roosten, Universiteit van Tilburg, FIBER en mediapartner Eindhovens Dagblad.

Website: Freshheads
Contact en info: Vivian van Gaal
Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant | BKKC Impulsgelden.

                   

Welcome to MU Play&Learn. The online atelier run by MU art space.

This is the place where you can learn more about MU’s program or related events, and participate in activities. At muplaynlearn.nl you will find apps, workshops and video tutorials. You can play with the creative digital tools used by contemporary artists. In the classroom or at home. On your mobile or your laptop.

Who is it for?
MU Play&Learn is aimed at teachers, students, and anyone who is interested in digital art and culture. For young people, but certainly also for older people. In the initial phase we are focusing mainly on secondary education, intermediary vocational education (MBO) and Universities of Applied Science (HBO). In addition we are busy developing new applications especially for children and senior citizens.

How does it work?
Behind each ‘window’ on our homepage you will find a different project. It could be a workshop, an online art project or a video tutorial. In principle you can do all the programs online. If you are interested in offline teaching in the classroom, contact MU.

More about MU Play & Learn
MU Play&Learn is a place where MU experiments with new programs. We are not doing this alone, we are working with various partners, artists and schools, businesses and institutions. The objective is to share everything we do very openly with our audience, and also to stimulate our audience to share their view of the world with us. Moreover, we are keen to investigate whether the latest digital resources could also help to bring generations together. During the first phase, Play&Learn will consist of various projects, such as this website, FlipLab and School Around. This range of activities will be expanded over the next few years.

Link between generations

In MU’s FlipLab we are developing new tools and methods that can be used in a playful manner to pass on some knowledge about new forms of art and visual culture, not only to the young, but also to a (growing) more elderly target group. The FlipLab is based on the idea of the Upside Down University, where seniors learn from juniors by intensive cooperation between the two groups.

Open character

All  formats, methods and tools developed within Play&Learn will be made freely available to the public; online and offline. In Open School, twice a year we share our knowledge and experience with professionals, students, artists, designers and all those otherwise interested.

Follow the development of Play&Learn and apply for the newsletter.

Partners 
MU Play & Learn is a collaboration between MU, SintLucas, Aloysius/De Roosten, Tilburg University, FIBER and mediapartner Eindhovens Dagblad.

Website: Freshheads
Contact and info: Vivian van Gaal, vivian@mu.nl

Made possible by: Provincie Noord-Brabant and BKKC Impulsgelden.