menu
Niveau

Blog: MU Open School #3 Reverse mentoring

Vivian van Gaal

20 juni 2014

MU Open School #3 ging over 'reverse mentoring': hoe oud van jong leert. Deelnemer en blogger Vivian van Gaal vraagt zich af hoe oud ze nou eigenlijk echt is en laat zich inspireren door scholieren die met bejaarden dansen.

“En dan gaan we nu op leeftijd staan.”

Deze opdracht die wij als deelnemers van Open School krijgen, maakt in één klap duidelijk dat ik in de herfst van mij leven ben aanbeland. Of op zijn minst de nazomer. Ik ben 40. Net geworden. Maar tot vandaag heb ik me nooit afgevraagd of ik een ‘vrouw van middelbare leeftijd’ ben. Ben ik dat? En wat maakt het me uit?

Leer-deskundige Ellen Darricarrère laat ons een rondje lopen langs alle levensfases: jeugd, volwassenheid, ouderdom en het niet-zijn of onze voorouders. En ik realiseer ik me twee dingen:

1: generaties (jong en oud) staan niet tegenover elkaar.  Ze bouwen voort op elkaars ervaring en geschiedenis. Tenminste, als je het ouder worden ziet als iets cyclisch. Het doorbreken van de tegenstelling jong-oud geeft ruimte aan gelijkwaardige uitwisseling.

2: ik vind het zelf erg prettig dat mensen die ouder zijn dan ik, of die zelfs niet meer hier zijn, achter mij staan. Ik, als iemand die altijd op zoek is naar nieuwe dingen ontwikkelingen,  heb er nooit zo bij stil gestaan dat ik dat doe vanuit een groot vertrouwen en steun van mijn voorgangers. Wat nou als zij er niet waren? Of als ik niet kon bouwen op hun kennis en ervaring. Dan zou ik denk ik heel schijterig op mijn plek blijven zitten en de toekomst op me af laten komen in plaats van hem zelf vorm te geven.

Wat een inzichten! En prettig om even stil te staan bij de betekenis van leeftijd en generaties terwijl ik programma’s maak waarin oud van jong leert.

Weer loopt alles anders dan verwacht
Op 20 juni nodigde ik zo’n twintig mensen uit om samen met mij van gedachten te wisselen over het leren over generaties. Over hoe je generaties bij elkaar kunt brengen. En welke rol kunst en MU als kunstinstelling daarin kan spelen. Misschien door de spirituele aftrap van  Ellen, zijn mij na deze dag vooral dit soort universele en toch persoonlijk inzichten blijven hangen. En niet zozeer de praktische aanknopingspunten voor het doorontwikkelen van FlipLab die ik voor ogen had. Alweer een Open School die totaal anders loopt dan ik verwacht had. Maar daardoor niet minder waardevol.

Ik heb gesproken met Jurgen & Jorg (docenten Van Maerlant College)) en twee van hun leerlingen, Wouter en Jasper. Wouter is reverse mentor van Jurgen zodat Jurgen feedback kan krijgen op zijn onderwijspraktijk. Want weet hij veel of de lessen die hij geeft aansluiten bij de belevingswereld van zijn leerlingen. Wouter is eerlijk. Op mijn vraag wat Jurgen grootste blunder is, antwoordt hij: “heel vaak te laat komen”. Jurgen is beledigd en verdedigt zich: het is ook gewoon heel moeilijk om op tijd te komen. Ik zie hier de omgekeerde wereld recht voor mijn ogen : )

Ruimer denken en credibility van docenten
Studenten van SintLucas vertellen mij dat ze zelf veel geleerd hebben van hun mentorschap in het project Mensch erger je niet aan Games, waarin zij les gaven over gaming aan senioren. Door zelf het hele programma te maken en uit te voeren leerden ze eigen verantwoordelijkheid nemen, ruimer te denken en ervoeren ze hoe anderen (ouderen) dingen zien waar zij dagelijks mee bezig zijn. En, verrassend: het meedoen aan Mensch erger je niet aan games leverde hen credits en meer vertrouwen op van docenten op hun eigen opleiding. Allemaal willen ze betrokken blijven als mentor bij FlipLab en allemaal vinden ze dat zo’n programma veel langer moet duren, minstens 4 middagen, als ze senioren echt iets willen bijbrengen. Het zaadje voor de eerste FlipLab cursus is geplant!

Minder kennisoverdacht, meer ontmoeting
Maar gaat het eigenlijk wel over het ‘iets bijbrengen’? Of gaat het vooral over begrip en respect tussen generaties en over ontmoetingen? De gesprekken neigen volgens mij naar dat laatste.  Kunst, en het samen creatief bezig zijn over generaties heen, dragen bij aan een hoger doel: ontmoeting. De presentatie en film van Marinka Korff van Dansgezelschap de Stilte liet dit heel mooi zien. In het project JO! (Jong Oud) werken scholieren 8 weken lang samen met opa’s en oma’s en een professionele choreograaf, aan een dansvoorstelling. Dit samenwerken aan een artistiek eindproduct is en voedingsbodem voor vele persoonlijk gesprekken en uitwisseling van verhalen en stellen vragen.

Ik vraag mezelf af of de nadruk bij FlipLab ook niet meer zou moeten liggen op het samen creëren van iets en minder op kennisoverdracht. Want dat laatste werkt eenrichtingsverkeer in de hand en dat wil je nou juist niet. Ik ga me in ieder geval nog eens goed verdiepen in hoe De Stilte dit aanpakt. Heel inspirerend!

Van Maerlant leerling Jasper probeert de Google Glass uit

 

Aanrotzooien met Google Glass
En ja,  een eyecatcher vanmiddag was toch ook de Google Glass van Eric Slaats (Fontys ICT en SchoolLab). Voor mij voor het eerst dat er iemand tegenover me staat met zo’n ding op. En mijn eerste reactie was: achter hem gaan staan, uit beeld! Eric vertelt dat hij er 6 heeft en dat zijn Delta studenten (talentvolle ICT-ers) ermee ‘mogen spelen’. “Dit ding (en hij wijst naar zijn telefoon) gaat er sowieso uit. Deze bril  zit ook niet lekker dus wat wordt hem ook niet maar die telefoon gaat sowieso verdwijnen.” En daar werken zijn studenten nu hard aan mee door aan te rotzooien met die brillen. Heerlijk! Vooral ook Erics vertrouwen in de experimenteerdrift en nieuwsgierigheid van deze studenten.

Nog een laatste gedachte over het format van Open School. Ik blijf het moeilijk vinden om vast te houden wat er op zo’n dag gebeurt. Dit verslag is een poging. En foto’s van de brainstorm aantekeningen. Wie ideeën heeft mag zich bij mij melden : )


Over MU Open School
20 juni 2014 - In MU Open School#3 bogen we ons over de vraag hoe MU samen met (onderwijs)partners en jongeren zinvolle en duurzame programma’s kan ontwikkelen over kunst, nieuwe media en creatieve tools met als doel het bij elkaar brengen van generaties.
Meer info: 

 

Reageer op ‘Blog: MU Open School #3’