menu
Niveau
  • NL
  • EN

MU Open School New art, new learning

MU

New art, new learning.
MU Open School is een event waar hands-on geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van leren. Het programma wordt vormgegeven en ingevuld door deelnemers zelf: kunstenaars, ontwerpers, studenten en educatoren. Bij Open School kun je jouw ideeën over onderwijsvernieuwing delen met anderen, jouw briljante nieuwe concept eens toetsen en aanscherpen, nieuwe leads en verdieping vinden.

Voor wie?
Iedereen met interesse in New Art, New Learning is welkom. MU Open School is dus op zoek naar kunstmakers, studenten, docenten en designers, maar ook ouderen, scholieren, Apple hipsters, journalisten, web bouwers, social media scientists, filmmakers, open source revolutionairen… Wat wil jij leren? Wat wil jij bijdragen?

Meer info?
Inmiddels heeft MU Open School al drie keer met succes plaatsgevonden. Wil je graag meer informatie en misschien de volgende versie van Open School zelf een keer bijwonen, bezoek dan de MU Open School website of bekijk de video hieronder.

 

New art, new learning. 
MU Open School is an event experimenting hands-on with new ways of learning. The program is designed and completed by participants themselves: artists, designers, students and teachers. At Open School you can share your ideas about educational regeneration, try out and adapt your new brilliant concepts,  find new leads and dive to new depths.

For who? 
Anyone with an interest in New Art, and New Learning is welcome. MU Open School is looking for artists, students, teachers and designers, but also the elderly, students, Apple hipsters, journalists, web builders, social media scientists, filmmakers, open source revolutionaries ... What do you want to learn? What do you want to contribute? 

More info? 
MU Open School has already successfully taken place three times . Would you like more information and maybe to attend the next version of Open School? Visit the MU Open School website or watch the video below.