menu
Niveau

De Creatieve Code Leerlijn creatief programmeren

MU & Partners

2017

'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren die leerlingen en docenten bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Kinderen leren de basisbeginselen van het programmeren en ervaren dat code een middel is om zelf iets met je computer te maken.

Het lesmateriaal van De Creatieve Code is deels digitaal en deels fysiek zodat het programmeren letterlijk tastbaar gemaakt wordt. Programma's en tools die in de leerlijn aan bod komen zijn onder andere: Scratch, Snap, Processing, Arduino en LEGO Mindstorms.

Voor docenten die zich meer willen verdiepen in het programmeren bestaat de mogelijkheid om een aparte deskundigheidscursus te volgen. Deze vindt plaats najaar 2016.

       

Voor wie?
kinderen van groep 6 primair onderwijs (PO) t/m klas 3 voortgezet onderwijs (VO) | leeftijd 10 - 15 jaar
- leerkrachten PO en VO  

Wanneer is de cursus klaar?
We starten pilots met de partnerscholen begin 2016. Vanaf schooljaar 2017-2018 is het lesmateriaal beschikbaar voor alle scholen en te boeken via MU. Dan start ook het traject van trainingen en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten op het gebied van creatief programmeren, dat onderdeel is van de leerlijn.

Kosten
De kosten voor de gehele leerlijn, inclusief kunstenaarsworkshop en docententraining, worden binnenkort vastgesteld.

Meer info
Wil je meer weten? Kijk dan op www.decreatievecode.nl

Voor cultuureducatie-aanbieders
Ben je aanbieder of marktplaats en wil je de cursus opnemen in je programma, of gebruik maken van ons lesmateriaal, dat kan. Ons doel is dat de cursus in heel Nederland aan zoveel mogelijk leerlingen en leraren gegeven wordt. De Creatieve Code zit straks al in het pakket van Kunstbalie, Cultuurstation Eindhoven, Cultuurwinkel Breda. En daar kan zeker meer bij! De gesprekken met aanbieders starten ook in het schooljaar 2017-2018.

Co-producent
Kunstbalie en Cultuurstation

Partners 
Studio Tast (Eindhoven), MOTI (Breda), Fiber (Amsterdam), Snapput, Codeforsu (Paramaribo)

Kunstenaars
Berry de Jong, Carolien Teunisse, Jurian Strik, Andro Visuals, David Jonas

 

Pilotscholen
PO: De Borne Tilburg / CultLab (ism Fontys), Het Slingertouw (Eindhoven) Angelaschool (Boxtel)
VO: Sondervick College Veldhoven (HAVO), Varendonck College (Asten)

     

Mogelijk gemaakt door:

                     

 

Reageer op ‘De Creatieve Code’