menu
Niveau
  • NL
  • EN

Coded Creatures Cursus Object Orientated Programming

FIBER & Daan van Hasselt

Coded Creatures is een online cursus ‘Object Orientated Programming’. In 6 lessen leer je de basisbeginselen van de programmeertaal Processing en ontwerp je een eigen karakter. Dit karakter kun je aan het eind van de cursus ‘loslaten’ in de virtuele omgeving die kunstenaar Daan van Hasselt hiervoor gecreëerd heeft.  Door mee te doen aan Coded Creatures leer je dus niet alleen creatief programmeren, maar draag je ook bij aan een artistiek ecosysteem.

WAT GA JE LEREN?
In deze 6 lessen leer je creative coding kennen in de omgeving Processing. Creative coding is een verzamelnaam van een relatief nieuwe stroming binnen computerprogrammeren, waarbij het associatief en experimenteel omgaan met code centraal staat. Processing is een programmeertaal, development omgeving en online community.

Met Coded Creatures leer je een aantal technische dingen en creatieve elementen. Technisch leer je bijvoorbeeld over de syntax en structuur van de programmeertaal Java. Ook maak je kennis met object georiënteerd programmeren, een principe wat je kunt gebruiken om structuur en hiërarchie in je programma’s te brengen.

VOOR WIE?
Coded Creatures is in eerste instantie ontwikkeld voor beginnende ‘makers’ met een eerste kennis van software, coding en Processing.

De cursus is zowel in ENG als in NL beschikbaar.

SCHOLEN

  • MBO / HBO: Audiovisuele Media, Grafisch Ontwerp, Webdesign, Communicatie en Media Design
  • Voortgezet onderwijs: leerlingen en docenten bovenbouw met de vakken Beeldend en Techniek. Enige ervaring met werken en ontwerpen op computer is vereist. Deze cursus biedt een eerste kennismaking in creative coding voor docenten die ambities hebben om het programmeren te introduceren in de klas. Steeds vaker worden verschillende vormen van programmeren opgenomen in de curricula van middelbare scholen.

OP LOCATIE
Heb je interesse in een fysieke workshop onder begeleiding van een ervaren programmeur? Dat kan, MU geeft de cursus ook aan groepen studenten of docententeams. Afhankelijk van het niveau duurt de cursus 4 tot 8 uur in totaal. Neem contact op met educatie@mu.nl


FONTYS ARTCODE STUDENTEN DEDEN WE WORKSHOP EN VONDEN HET TE GEK!
Bekijk hier een korte video van de workshop. 

 

 

Coded Creatures is an online course in ‘Object Orientated Programming’. In 6 lessons you can learn the basic principles of the programming language Processing and design your own character. At the end of the course you can ‘release’ this character into the virtual environment created especially by artist Daan van Hasselt. So if you take part in Coded Creatures you will not only master creative programming, but also contribute to an artistic eco system.

WHAT ARE YOU GOING TO LEARN?
In these 6 lessons you will familiarise yourself with creative coding within a Processing environment. Creative coding is a generic name for a relatively new genre within computer programming, which is focused on associative and experimental handlings of code. Processing is a programming language, a development environment and an online community. 

Coded Creatures teaches you a number of technical how-to’s and creative elements. A few of the technical skills include learning about syntax and structure of the Java programming language. The course also features an introduction to object-oriented programming, a principle that can be used to introduce structure and hierarchy in your programs. 

WHO IS IT FOR?
Coded Creatures was initially developed for new ‘makers’ who have some knowledge of software, coding and Processing

EDUCATION

  • MBO / HBO: Audiovisual Media, Graphic Design, Web Design, Communication and Media Design
  • Secondary education: pupils and teachers in the last 2 years studying Visual Arts and Technology. Some experience in working with a computer and designing is a prerequisite. This course offers a first introduction to creative coding for teachers who aspire to introduce programming in the classroom. Various forms of programming are increasingly finding their way onto the curricula of secondary schools.

ON LOCATION
If you are interested in a physical workshop led by an experienced programmer, we can also help you. MU also teaches the course to groups of students or teams of teachers. Please contact educatie@mu.nl

FONTYS ARTCODE STUDENTS DID THE WORKSHOP AND THEY LÒÒOVED IT!
Watch this short video of the workshop. 

 

Start de cursus! Coded Creatures website

Reageer op ‘Coded Creatures’